Stavenes

Kjennings­signal:LEMA
Hjemmehavn:,
Bygget:1904
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:111,5'
Brutto­tonnasje:182
Vernet år:1992
Hjemmeside:ds-stavenes.no
Bilde av fartøyet Stavenes

Foto: Utlånt av eier

Historikk

DS «Stavenes» ble levert fra Bergen Mekaniske Værksted 1. september 1904 til Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, fra 1919 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. I 1934 ble «Stavenes» det første bilførende fartøy på Sognefjorden, da den ble noe ombygget for å kunne ta med biler på dekk. Båten var også kjent for å være en god isbryter.

I 1954 ble båten ombygget til motordrift. I 1972 ble båten solgt til England og hadde noen år med omflakkende tilværelse, først som lystfartøy siden som et heller mislykket restaurerings- og arbeidstreningsprosjekt.

I 1991 kjøpte Veteranskibslaget Stavenes båten tilbake fra England for å restaurere den tilbake til dampskip. Etter noen år stoppet arbeidet opp.

«Stavenes» ble slept til Nordsteam i Bergen i 2005 og derfra videre til Dåfjorden Slipp på Fitjar hvor den har ligget siden.

1.12.07 ble Veteranskipslaget Stavenes reorganisert med det mål for øye å få fortgang i restaureringsarbeidet. Sentrale personer fra det bergenske veteranskipsmiljø har engasjert seg, og medlemsmassen er i kraftig vekst. Det er økende oppslutning rundt prosjektet, og med støtte fra Riksantikvar, Fylkeskommune og ikke minst Fjord1 Fylkesbaatane er «Stavenes» nå et prosjekt i framgang. Det er stor interesse for båten lokalt, og man ser for seg at «Stavenes» har stort potensial i turisttrafikken blant annet på Sognefjorden.

«Stavenes» vil bli restaurert slik den er på bildet etter ombygningen i 1934. Den vil være et verdifullt tilskudd til den norske veteranskipsflåten og ikke minst formidle vestlandsk kommunikasjonshistorie fra første halvdel av 1900 – tallet.

Styret har bestemt at «Stavenes» skal være kullfyrt, det eneste i sitt slag på Vestlandet. Det første store målet var å delta med «Stavenes» på Fjordsteam i Florø 5. – 8. august 2010.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt