Stangfjord

Kjennings­signal:LDYJ
Hjemmehavn:,
Bygget:1933
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:42'
Brutto­tonnasje:24
Vernet år:1997
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Stangfjord

Foto: Utlånt av eier

Historikk

MS «Stangfjord» er bygd for Stangfjordens Elektrochemiske Fabrikker i Kvinherrad i 1933. Ingeniøren som tegnet fartøyet skal ha vært inspirert av redningsskøyta «Biskop Hvoslef». Fram til andre verdenskrig ble båten benyttet til alle typer passasjertransport til og fra Stongfjorden og ruter til kommunesenteret Askvoll. Den tyske okkupasjonsmakta benyttet båten til passasjertransport under navnet «Ingrid».

Fartøyet hadde etter hvert flere eiere og kom til Bergen. I 1995 ble båten kjøpt tilbake av Askvoll kommune for å ta vare på fartøyet som et kulturminne etter aluminiumsindustrien i Stonfjorden. Fram til 2008 sto fartøyet under tak til det ble samlet inn penger for å starte restaureringen av fartøyet. Da ble fartøyet flyttet til Hardanger Fartøyvernsenter og restaureringen startet opp.

Askvoll kommune står som eier av fartøyet, men ønsker å starte opp en egen driftsorganisasjon for fartøyet med vedtekter som skal ivareta fartøyet som et kulturminne og historisk fartøy.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt