Rogaland

Kjennings­signal:LESB
Hjemmehavn:,
Bygget:1929
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:187,7'
Brutto­tonnasje:850,62
Vernet år:1989
Hjemmeside:gamlerogaland.no
Bilde av fartøyet Rogaland

Foto: Per Kristian Rognes

Historikk

DS «Rogaland» er bygget ved Stavanger Støberi og Dok AS som byggenr. 90. I september 1929 ble fartøyet levert til Stavangerske Dampskibsselskap AS med en dobbel compund Lentz-maskin for å trafikere rutene Sandnes – Stavanger – Oslo og en ukentlig nattrute Stavanger – Bergen. Fartøyet hadde store kjølerom for frakt av ferskvarer og vanntanker på dekk for å frakte levende fisk. DS «Rogaland» var i Bergen under den store eksplosjonsulykken i april 1944, som påførte fartøyet store skader. «Rogaland» sank ved kai og ble kondemnert. Tidligere eier kjøpte vraket og fartøyet ble reparert, forenklet og modernisert, og satt i trafikk igjen med sterkt redusert overbygning på strekningen Bergen – Oslo fram til 1963.

Fartøyet ble bygget om til motorskip i 1950 og fikk installert en 16 cylinder 2T GM fra 1943. Fartøyet ble omdøpt til «Tungenes», lagt i opplag og senere solgt og bl.a. brukt til sandblåseskip og losjiskip under navnet «Staupner». Fartøyet ble kjøpt av Stiftelsen Veteranskipslaget Rogaland i 1989 som vil tilbakeføre fartøyet til 1929-utgaven. Stiftelsen har kjøpt inn en Fredrikstad dampmaskin, bygget i Polen på lisens fra Fredrikstad Mekaniske Verksted og som er svært lik den maskin som opprinnelig sto i fartøyet. Maskinen er overhalt og preservert ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter for å kunne installeres når tiden er moden.

Alt som ikke hørte hjemme i fartøyet er fjernet, bunnplater er skiftet ut, skorsteinen forhøyet og det er utført et omfattende arbeid om bord, bla. er postlugaren restaurert. Fartøyet er i bruk som passasjerskip i sommersesongen. I 2014 ble «Rogaland» fredet av Riksantikvaren.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt