Rakel

Kjennings­signal:LK 2679
Hjemmehavn:
Bygget:1905
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:40'
Brutto­tonnasje:11
Vernet år:
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Rakel

Foto: Per Kristian Rognes

Historikk

Losskøyte «Rakel» ble bygd ved Brunchorst & Dekke Skibsbyggeri, Laksevåg, i 1905 for statslos Oluf Teistklub på losstasjonen Stemshesten, Fræna. Konstruktør var Christian Dekke. Fartøyet ble også bygd for fiske.

«Rakel» gjorde tjeneste som losskøyte på Hustadvika frem til 1925. I 1927 ble den solgt til fiskehandler Edvin Sivertsen, Vevang, og brukt til å frakte fisk, salt, is og lignende. I 1940 ble fartøyet rekvirert av norske myndigheter og var med på gulltransporten nordover. Skøyta ble tidvis utleid til lokale fiskere under torske- og sildefisket.

«Rakel» fikk installert en 5/6 Hk Alfa petroleumsmotor i 1907. Samtidig ble skøyta rigget med mesan og fikk styrestall. I tiden skøyta var i Edvin Sivertsens eie, fikk den installert større motor og gjennomgikk omfattende ombygginger, blant annet ble det påsatt større styrehus og montert lukekarm i jern.

I 1970 ble «Rakel» kjøpt av Malvin Frisnes i Molde og restaurert tilbake til sin opprinnelige utforming. Stein Berg Oshaug kjøpte «Rakel» i 2003 og fartøyet var stasjonert ved losstasjonen på Teistklub. I 2019 ble hun kjøpt av Per Esten Gjølmesli med familie, og fikk hjemmehavn i Oslo.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt