Ragnhild Schanche

Kjennings­signal:LKCN
Hjemmehavn:,
Bygget:1938
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:62'
Brutto­tonnasje:48.46
Vernet år:
Hjemmeside:

Historikk

«Ragnhild  Schanche»  ble  bygget i Risør i 1938 av Lindstøls Skibs-og båtbyggeri for Redningsselskapet. Det  kravellbygde  fartøyet er konstruert  av  Bjarne  Aas og  var  en  gave  fra  apoteker  C.H.  Schanche  i  Oslo  til  minne  om  hans  avdøde  hustru  Ragnhild  Schanche. Redningsskøyta på 62 fot var den siste Aas-skøyta i tjeneste. Den var i drift frem til 1976 og var for det meste stasjonert i Nord-Norge. Under  andre  verdenskrig  ble «Ragnhild  Schanche» brukt  til  transport  av  sårede  i  Troms  og  Finnmark.  På  slutten  av  40-tallet  ble  skøyta  leid  ut  til  Sysselmannen  på  Svalbard.  I  1954  ble  det  satt  inn en Detroit  Dieselmaskin 110-6  240  HK  som  fremdeles står  om  bord  i båten i dag,  og  styrehuset  ble  erstattet  med  et  aluminiumsoverbygg.  Innredningen  fremstår  som  fra sytti-tallet  da «Ragnhild  Schanche» gikk ut av drift. På nitti-tallet fikk båten ny radar, hjelpemotor og nytt navn-«Galathea». Dette ble endret tilbake til «Ragnhild  Schanche» i 2000. I dag har skøyta hjemmehavn i Bergen.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt