Havglimt

Kjennings­signal:LM3181
Hjemmehavn:,
Bygget:1950
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:9,74m
Brutto­tonnasje:1,91
Vernet år:
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Havglimt

Foto: Utlånt av eier

Historikk

«Havglimt» ble bygget hos båtbygger Lieng på Rognan i 1950 for en privat kontrahent fra Salten. Fartøyet har vært brukt til linefiske langs kysten i Nord-Norge og har skiftet eier flere ganger opp gjennom årene.

I dag har fartøyet hjemhavn i Lyngen i Troms. Fartøyet ble unntatt kondemnering i 2004. Skroget er av kryssertype, kravellbygget i furu på spant. Det er kun foretatt små ytre ombygginger, innvendig er deler av lasterommet tatt i bruk som soveplass ved restaureringen i 2004.

Eieren er selv båtbygger og har foretatt det meste av restaureringen selv. Motoren som står i fartøyet i dag er en Ford diesel på 110 Hk og ble installert i 1977. Opprinnelig var det en 14 Hk Rapp semidiesel installert da fartøyet ble bygget i 1950.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt