Glimt II

Kjennings­signal:LM 4676
Hjemmehavn:,
Bygget:1933
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:12,2
Brutto­tonnasje:11,07
Vernet år:2012
Hjemmeside:
Glimt II på tur til Skipnes

Historikk

”Glimt II” er en kravellbygd kutter fra 1933, bygd på Rognan av Bernhoff Medby. Den ble bygd som erstatning av den første ”Glimt” som forliste i havna på Stø under et uvær i 1932. Motoren fra den forliste båten ble berget og montert om bord i ”Glimt II”. Fartøyet ble bygd til fiske med line og garn, men ble også brukt som forsyningsbåt til Anda Fyr utenfor Stø, samt jordmortransport i det den gang veiløse distriktet. I 1971 ble båten solgt fra Stø til Hovden, og i 1974 ble den tatt ut av fiske. Den ble da solgt til Drøbak som fritidsbåt. ”Glimt II” ble gitt tilbake til Hovden i 2006, og gikk for egen maskin på strekningen Oslo – Hovden i Vesterålen uten problemer. Det ble dannet en venneforening for fartøyet i 2006 som har som målsetting å ta vare på båten. ”Glimt II” fikk Riksantikvarens status som vernet skip i 2012. I dag står ”Glimt II” under omfattende restaurering der blant annet ny hekk står høyt på dagsorden.

 


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt