Gamle Mårøy

Kjennings­signal:JXDV
Hjemmehavn:,
Bygget:1959
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:32,37 meter
Brutto­tonnasje:199 brt
Vernet år:2007
Hjemmeside:mårøy.no

Foto: Rune Nilssen

Historikk

Gamle Mårøy» er bygget hos Kaarbø Mekaniske verksted i Harstad i 1959 og har gått i loka- lfart på Finnmarkskysten fra 1959 til 1980 for Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap. I denne perioden var «MS Mårøy» et viktig bindeledd mellom kommunesentret Mehamn og de veiløse bygdene i Tanafjorden. I 1980 ble «MS Mårøy» solgt til Myre og gikk inn i fiskerioppsynet/kystvakta hvor hun var i tjeneste til år 2000. I 1980 ble også den gamle motoren, en Wichmann 400 hk, byttet ut med en Caterpillar på 565 hk. I 2003 ble fartøyet solgt og har vært brukt i turisme og undervisning. Riksantikvaren ga fartøyet status som vernet skip i 2007. Båten har gjennomgått få forandringer i interiøret og er en av få båter i sitt slag som fortsatt er i drift. Eiers formål med skipet er å ta vare på «Gamle Mårøy» som et flytende kulturminne etter antikvariske prinsipper. Fartøyet restaureres nå i samråd med Riksantikvaren.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt