Atløy

Kjennings­signal:LFND
Hjemmehavn:,
Bygget:1931
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:87,1'
Brutto­tonnasje:103
Vernet år:1996
Hjemmeside:atloy.no
Bilde av fartøyet Atløy

Foto: Utlånt av Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Historikk

MS «Atløy» ble bygd som byggnummer 216 ved Bergens Mek. Verksted i 1931 for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane.

Som lokalrutebåt ble den satt inn i kombinert passasjer- og godstransport og gikk på de fleste fjordene i fylket, men gikk også i rute mellom fylket og Bergen. «Atløy» gikk i rutefart frem til 1974. Da ble fartøyet solgt til private, og ble nå hovedsakelig brukt som feriebåt under navnet «Latøy».

«Atløy» var opprinnelig utstyrt med en 120 Hk Bolinder semidiesel, som etter et motorhavari i 1963 ble skiftet ut med en 300 Hk Wichmann.

I 1981 ble «Atløy» kjøpt tilbake til fylket av fartøyvernere i Solund og Flora og restaurert hovedsakelig ved hjelp av dugnadsinnsats. Fartøyet er eid av Veteranbåtlaget Atløy, og driftes av Atløys Venner som hvert år legger ned mellom 10 og 15 000 timer dugnad i drift og vedlikehold.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt