Solrik

  • Kjennings­signal: LHJN
  • Hjemmehavn: Grimstad, Agder
  • Bygget: 1929
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 23,47 m
  • Brutto­tonnasje: 49,3
  • På nett: solrik.org

«Solrik» ble bygget i 1929 ved Brekneholmen Verft på Lista i Farsund kommune, på bestilling av rederiet Oskar Hansen. Formålet med «Solrik» var at den skulle settes inn i trelastfarten. Den ble opprinnelig rigget som en galeas med en Wichman-motor. Etter andre verdenskrig ble «Solrik» solgt til Harald J. Hansens som satte «Solrik» inn i trelastfarten fra Østlandet til Trelastkompaniet i Stavanger og Sandnes. I årene rundt 1960 ble «Solrik» solgt til Steinar Tønnesen som satte henne til frakt og fiske. I 1976 ble «Solrik» atter en gang solgt til Bremnes og Anders Innvær, og i 1978 til Sigmund Veste i Haugesund, begge ønsket å bruke «Solrik» som lystbåt.

I 1996 ble «Solrik» kjøpt av nåværen- de eier Foreningen skonnerten Solrik, en ideell forening bestående av lokale krefter i Grimstad. «Solrik» gjennomgikk da en omfattende restaurering. Restaureringen ble gjennomført ved dugnadsarbeid og hun ble rigget som skonnert med to forseil og ble tilpasset charter- og skoleskipsdrift. Skipper Ben Brynildsen ble ansatt til den daglige drift, og jobber den dag i dag som skipper. Brynildsen har svært gode pedagogiske evner og er en unik kulturformidler.