Solli

  • Kjennings­signal: LKVC
  • Hjemmehavn: Fredrikstad, Østfold
  • Bygget: 1908
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 47,5'

RS «Solli» ble bygd av Colin Archer i Larvik i 1908 som redningsskøyte nr. 21 for Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR). Fartøyet ble rigget som ketch. «Solli» var i aktiv tjeneste som redningsskøyte frem til 1939. For det meste var skøyta stasjonert på kysten av Trøndelag og Helgeland; i Mausundvær, Bogøyvær, Aasvær, Trena, Skibåtsvær og Sør-Gjeslingan. Etter denne tid var fartøyet reserveskøyte under navnet «Anton Paulsen», oppkalt etter Redningsselskapets mangeårige formann.

«Solli» reddet 11 fartøyer og 30 mann, assisterte og slepte i havn 1291 fartøyer. I 1948 ble skøyta solgt til losvesenet og ble først stasjonert på Grip, under navnet «Grip», og deretter i Kristiansund, under navnet «Kristiansund». Losvesenet solgte skøyta i 1968 og fartøyet var senere eid av flere.

I perioden 1941-43 ble redningsskøyta ombygd og fikk styrehus og det ble installert motor. I 1953 ble denne motoren byttet ut med en Union semidiesel. Skøyta har nå en Ford Marinediesel.

«Solli» har nå blitt overtatt av Joachim Bakke som har tatt henne til Isegran i Fredrikstad for nødvendig vedlikehold og tilsyn.