Pauline

Kjennings­signal:LGXY
Hjemmehavn:,
Bygget:1897
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:64,65'
Brutto­tonnasje:54
Vernet år:1991
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Pauline

Foto: Frode J Aarvik

Historikk

Den klinkbygde «Letnesjekta», bygd på Letnes på Inderøy i 1860, ble i 1897 ombygget av Nils Ovesen på Steinkjer til kravelljekta «Pauline». Frem til 1915 ble jekta eid av Olaf Berg og Anton Letnes som seilte i kystfart mellom Trondheim – Arkhangelsk og Bergen med trelast, handlesvarer og fisk. I 1915 ble «Pauline» kjøpt av Julius Sand, Eggebogen, og omdøpt til «Nævra». Fartøyet gikk nå i fart på Trondheimsfjorden og på Fosen med blant annet trelast, kalk og klippfisk. Omkring 1950 ble fartøyet solgt til Albert Garnvik i Trondheim.

I 1952 ble jekta sterkt ombygd på Hitra. Deretter gikk fartøyet i flistrafikk mellom Namsos, Innherred og Ranheim papirfabrikker. I 1972 ble «Nævra» solgt og gikk i ordinær kysttrafikk inntil 1978, da fartøyet ble lagt i opplag i Harstad.

I forbindelse med et havari i 1914 ble jektas råseilrigg skiftet ut med galeasrigg. Samtidig ble det installert en liten petroleumsmotor. Ved ombygningen i 1952 fikk fartøyet ny baug og fast dekk med moderne lasteutstyr. Samtidig ble det installert ny motor og bygd styrehus.

I 1979 ble «Nævre» kjøpt av Steinkjer Museum. Restaurering tilbake til råseilrigget jekt ble påbegynt i 1980 og sluttført i 1986. «Pauline» eies av EggeMuseum.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt