Ørnen

Kjennings­signal:LFHO
Hjemmehavn:,
Bygget:1902
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:51,8'
Brutto­tonnasje:27
Vernet år:1994
Hjemmeside:bredalsholmen.no
Ørnen

Foto: Helge Øverbø

Historikk

MS «Ørnen» ble bygd som nummer tre ved Ørens Mek. Verksted, Trondheim, i 1902 for konsul Ivar Huitfeldt.

I 1905 ble den kjøpt av Skiensvassdragets Fellesfløtningforening og satt til tømmerslep, hovedsakelig på strekningen mellom Skien og Løveid.

Som ny fikk «Ørnen» installert en compound dampmaskin på 80 IHk. I 1951 ble slepebåten ombygd ved Knardalstrand Slip & Verft og fikk installert en 135/150 Hk B&W Alpha. Skorsteinen fikk en lav oval form, det ble bygd til et lite tilbygg bak styrehuset, baugen ble ombygd for isbryting og innredningen endret.

I 1966 ble den kjøpt av Brødrene Sørensen, Mekanisk verksted og dykkerselskap, Bamble. Senere eiere var Georg Busk, Stathelle (1972), Trond Kittelsen, Stathelle (1976) og Langesundsfjordens Bugserselskap, Brevik (1981). I disse årene var bruken hovedsakelig slepeoppdrag i nærområdet.

I 1992 kjøpte Helge Øverbø, Skien, slepebåten. Eier har som formål å forvalte skipet etter antikvariske retningslinjer, og som kulturminne knyttet til Telemarkskanalen.

Med utgangspunkt i fartøyets utforming fra 1951 er det gjennomført omfattende restaureringsarbeider på fartøyet. «Ørnen» var i perioden 1998-2000 på Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, der det med midler fra Riksantikvaren ble utført en større reparasjon på skrog og dekk.

Fartøyet har Riksantikvarens status som verneverdig skip.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt