Feie

Kjennings­signal:LM 6038
Hjemmehavn:,
Bygget:1893
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:38'
Brutto­tonnasje:11,59
Vernet år:
Hjemmeside:redningsselskapet.no
Bilde av fartøyet Feie

Foto: Jon Ivar Rønnevik

Historikk

RS 4 «Feie» ble bygd av Colin Archer, Larvik, i 1893 for Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR), Bergen krets. Redningsskøyte ble i stor grad bygd av materialer som var til overs etter byggingen av «Fram». I motsetning til de andre redningsskøytene Colin Archer bygde ble denne bare utstyrt med en mast, noe som ifølge konstruktøren skulle gi den overlegne seilegenskaper.

I perioden 1893-ca. 1903 var «Feie» stasjonert på kyststrekningen Skudenes til Fedje. Deretter ble den overført til Troms. Omkring århundreskiftet berget «Feie» 26 fartøyer under en forrykende storm på «Sletta» nord for Haugesund.

«Feie» gikk ut av tjeneste som redningsskøyte, ble kjøpt av privatpersoner og fikk installert motor. «Feie» ble kjøpt av Tore B. Langnes i 1975 og fartøyet ble forsøkt restaurert i 1982. Nåværende eier, Jon Ivar Rønnevik, overtok fartøyet i 1993. Eieren har i perioden 1993 til 2003 fullrestaurert skroget og den er nå under rigging og utrustning.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt