Bolga

Kjennings­signal:LGIM
Hjemmehavn:,
Bygget:1952
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:16,3m
Brutto­tonnasje:22,28
Vernet år:2007
Hjemmeside:saltenveteranbaatlag.no
Bilde av fartøyet Bolga

Foto: Øistein Wien

Historikk

MS Bolga er en kutter på 54 fot som ble bygd i 1952 av Ramfjord Båtbyggeri i Nord Trønderlag. Kontrahert av Birger Nattland, Bolga i Meløy.

Fartøyet ble brukt til garn-, line- juksa og sildefiske samt til småhvalfangst. Ved levering ble det montert en Alpha 90 HK semidiesel som senere ble byttet ut. Det er i dag den 4. motor som står i fartøyet, en Volvo Penta TAMD 105A 360 HK 2004 modell.

Det oppsto en god del dramatikk rundt «Bolga» i forbindelse med kondemnering da den var rapportert hugget i 2006. Den dukket så opp under navnet «Lolita» før den igjen forsvant. Etter en del detektivarbeid ble den funnet fortøyd mellom noen holmer like nord for Bodø. Båten ble tatt i forvaring, og våren 2007 var Salten Veteranbåtlag endelig eier.

Bolga har i dag fått rigget på det originale hvalfangerutstyret og eiers formål er å bevare Bolga som eksempel på en småhvalfanger fra 1970-årene.

I dag brukes Bolga til charterturer for lag og foreninger, bedrifter, private og skoler der barn og ungdom får undervisning i kysthistorie og utnyttelese av havets ressurser.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt