Berntine

Kjennings­signal:LIAS
Hjemmehavn:,
Bygget:1890
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:71,5'
Brutto­tonnasje:79
Vernet år:1990
Hjemmeside:berntine.no
Bilde av fartøyet Berntine

Foto: Cedric Archer

Historikk

Galeas «Berntine» ble bygd som ishavsskute ved Tromsø Skibsverft i 1890 for ishavsskipper og reder Nils Johnsen. Ved sjøsettingen fikk den navnet «Berntine». Fartøyet ble bygd og rigget som Hardangerjakt av håndverkere fra Hardanger.

Omkring 1905 ble fartøyet solgt til Vardø og seilte som ishavsskute frem til ca. 1920. Det ble nå brukt som fraktfartøy og som oppkjøpsskip ved fiskeriene blant annet i Nord-Norge. Ca 1930 ble fartøyet kjøpt av brødrene Kilvær nord for Vega og var hjemmehørende her til 1946. «Berntine» fraktet nå vesentlig trelast på Helgelandskysten.

I 1946 overtok K. Grønnebekk fartøyet. Han bygde skuta om til motorjakt og den fikk nå navnet «Havnøy». Og i 1960 ble «Havnøy» kjøpt av Ingvald Bjøringsby i Kristiansund. «Havnøy» seilte uten motor frem til 1913, da den ble ombygd til motorjakt. Ved ombyggingen i 1946 ble ishavsriggen fjernet, mast med lastebom monter og det ble bygd styrehus.

I 1978 ble «Havnøy» kjøpt av Sjur Fredriksen. Han med flere gjenoppbygde fartøyet som galeas for å bruke det som skoleskip i alternativt barnevernsarbeid.

Fartøyet ble i 2008 solgt til Stiftelsen Berntine og har fått igjen sitt opprinnelige navn.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt