Arnafjord

Kjennings­signal:LKFN
Hjemmehavn:,
Bygget:1937
Opprinnelig
funksjon:
,
Lengde:17 m
Brutto­tonnasje:33,5
Vernet år:2006
Hjemmeside:ARNAFJORD - Facebook
Bilde av handelsfartøyet ARNAFJORD fra 1937

Historikk

«Arnafjord» er en 57 fots kravellbygget motorkutter i furu fra 1937. Fartøyet ble bygget i Arnafjord i Sogn. Konstruktør var Olav Vedvik og kontrahent Markus Nese. Fartøyet ble brukt til handelsreiser og fikk kallenavnet «Agenten». «Arnafjord» gikk også i fiskerioppsyn, samt ble brukt som taxibåt i Sogn. I 1980 ble fartøyet solgt til Tyskland, men kjøpt hjem igjen i 2005 og gikk igjennom en omfattende istandsetting fram til sjøsetting i 2010. «Arnafjord» er et spesialfartøy det er få igjen av i Norge og brukes i dag som kulturformidler, charterbåt og til skoleundervisning.

Opprinnelig framdriftsmiddel står fortsatt i fartøyet i dag og er en Wickmann 50 hk semidiesel fra Rubbestadneset. Innredningen er så godt som intakt fra 1937. Skroget fremstår som nytt ved at det aller meste av spant og planker er skiftet ut etter restaureringen, men av samme type og kvalitet som tidligere. Overflatebehandling er som originalt med linoljeprodukter og tjære. Tekniske installasjoner er som originalt. Riggen er laget ny etter modell av den gamle. «Arnafjord» fremstår som den var i sin originalutgave og ble vernet av Riksantikvaren i 2006.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt