Årsmøteseminaret 2022

Innlegg fra årsmøteseminaret 2022

10. november 2022

Norsk Forening for Fartøyvern arrangerte årsmøteseminar i Bergen i forbindelse med årsmøtet vårt 21. – 23. oktober 2022. Her var det mye å lære! Mange har bedt om å få tilsendt innleggene i etterkant, dette etterkommer vi selvsagt. Alle innlegg kan lastes ned i lenkene under. Takk til alle som stilte med foredrag!

Årsmøteseminar:

09.00 «Gjennomgang av ulykken DS Stord 1 og konsekvenser for skipsdrift» – Atle Vie, Stord 1

09.30 «Risikovurdering av verneverdige fartøy» – Per Magne Strandborg, administrerende direktør Havtrygd

10.20 «Om Sjøfartsdirektoratet» og «Begjæring og gjennomføring av tilsyn med fokus på sikkerhetsstyringssystemer»  – Pål W. Larsen og Bjørn Gunnar Garnes, Sjøfartsdirektoratet

11.20 «Klimaomstillling i fartøyvernet – erfaringer og muligheter» – Åsmund Kristiansen, leder for arbeidsgruppen klimaomstilling i fartøyvernet

12.15 «Hvordan få med ungdommen» – prosjektene i Fartøyvern for Fremtiden forteller:

    • «Bilfergen» –  Mons Leknessund, Oliwer Langa, Sondre Olsen Kvalsvik, Emil Halsebakke, Fredrik Flem og lærer Lars Johnny Hustad, Kolvikbakken ungdomsskole
    • Fjordabaatane i Bergen – Ida Marie Finckelsen og Frida Andrea Larsen
    • «Mohawk II» – Aksel Bergersen og Sigurd Kjetilstad Standal, Sjøkorpset i Oslo
    • «Svanen» (Radioklipp NRK) –  Embla Rehnström, Vårin Berg-Jacobsen, Jonas Svendsen og Jakob Skarning Andersen, SVANEN

14.00 «Bergen nasjonale veteranskipshavn» – Egil Sunde, Bergen kystkultursenter

14.30 «Fjordsteam 2022 – tilbakeblikk på folkefesten» – Tove Torkildsen, kultursjef Fjordsteam. Selve filmen som ble vist er laget av videoskaper Carl Harbitz @carlharbitz