Lindenes

Kjennings­signal:LLBU
Hjemmehavn:,
Bygget:1943
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:23,5 m
Brutto­tonnasje:96,37
Vernet år:2014
Hjemmeside:

Historikk

«Lindenes» ble bygget i Nordtveitgrend i Fusa og stod ferdig i desember 2013 og satt i fart i januar 1944. Den ble bygget for  personelltransport i Odda, spesielt i forbindelse med arbeidsfolk til Zinken og gikk under navnet Zinkskøyto. Etter betydelige omstruktureringer i den lokale industrien og tilhørende kommunikasjon, ble «Lindenes» overflødig og lagt ut for salg. Ny eier i 1980 ble Johan Bendiksen, Nærsnes. I 1995 kom fartøyet til Oslo og gikk inn i chartermarkedet, med et noe omskiftende eierskap. Den har hele tiden seilt med navnet «Lindenes«. I 2013 kom det et lokalt initiativ fra Odda om å kjøpe «Lindenes» og 2015 kom endelig Zinkskøyto hjem igjen.

Hovedmotoren er en Wichmann 2AC som ble bygget og trolig installert i 1957, en motor som etterhvert begynner å bli sjelden. Original stor en Wichmann 2AB i fartøyet. Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren i 2014.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Interaksjonsdesign Nytt Nettsted