Thor III

Kjennings­signal:LDUF
Hjemmehavn:,
Bygget:1960
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:35,07'
Brutto­tonnasje:292
Vernet år:
Hjemmeside:tmbk.no/thor1no

Historikk

Isbryteren «Thor III» er bygget 1960 i Ålesund. Båten har siden da vært i aktiv bruk i Drammensfjorden. Drammen fikk sin første isbryter i 1889. Dampdrevne ”Thor” gjorde det mulig å holde Drammensfjorden åpen på vinteren slik at fartøy fikk tilgang til fjorden hele året. Den originale ”Thor” ble erstattet med ”Thor II” i 1918. ”Thor II” ble avløst av dagens ”Thor III” i november 1960. ”Thor III” har hatt en rik karriere som isbryter i snart 50 år. I tillegg til isbryting har fartøyet også blitt brukt til sleping, berging og assistanse. ”Thor III” har vært med på flere langturer, blant annet i England for å hente to brannskadede båter til reparasjon i Haugesund, større tømmerslep, og assistanse av båter i Oslo og Horten. I dag brukes ”Thor III” kun til isbryting. Båten er holdt i original stand og har en motor på 1430 BHK


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt