Årsmøteprotokoll 2023

Ålesund

Vedlagt følger protokoll fra foreningens årsmøte i Ålesund 20. – 22. oktober 2023.

Årsmøteprotokoll 2023

 

I tillegg finner dere alle innspill fra gruppearbeidet her:

Gruppearbeid spørsmål

Gruppearbeid innspill