header

1. utgave februar 2018

ImageGen

Årsmøtet 2018

Norsk Forening for Fartøyvern vil i år holde årsmøte 19.-21. oktober i Narvik. Vi vil gjenta suksessen fra i fjor og arrangerer SøknadsBAR, hvor fartøyeierne kan møte ansatte fra Riksantikvaren og Kulturminnefondet for veiledning og dialog rundt søknad om midler til fartøyvernprosjekter for 2019.
Husk at årsmøtesaker må sendes inn før 1. juni.
På valg i år er styreleder Morten Hesthammer, nestleder Kjetil Skogdalen, styremedlemmer Cato Jensen, Per Inge Høiberg og Lena Stølås.
Valgkomiteen for 2018 består av:
Leder Lisbeth Tranberg, tlf: 917 94 712, e-post: lisbeth_tranberg@hotmail.com, representerer fartøyet "Boy Leslie".
Viggo Kristensen, tfl:986 41 955, e-post: viggo.kristensen@uit.no, representerer fartøyet "Skogøy"
Viggo Nonås, tlf 901 55 067, e-post: vnonaas@online.no, representerer "Vestgar".
Nye medlemmer i foreningen fra 1.1.2018 er
”Atlanta” (1883) Sør-Trønderlag
”Barodd II” (1932) Rogaland
”Fredrikstad” (1968) Østfold
”Hardingen” (1966) Hordaland
”Rima I” (1961) Rogaland
”Sunnhordland” (1943) Hordaland
”Tampen 1” (1902) i Sør-Trøndelag
”Thor III” (1960) Buskerud
Les mer

Riksantikvarens tildelinger er klare

Riksantikvaren fordeler 61,8 millioner kroner til fartøyvern i 2018. Det kom inn søknader fra 146 fartøy på tilsammen ca. 252 millioner kroner. Dette dekker ca 25% av den totale søknadsmassen. Av de 146 fartøyene som søkte var det 48 som i år ble tildelt midler. 250 fartøy er fredet eller vernet av Riksantikvaren og kan motta midler fra denne posten.
Les mer på Riksantikvarens nettsider.
Jelse
Svanhild

Vedlikehaldskurs om bord "Svanhild"

Hardanger Fartøyvernsenter held vedlikehaldskurs om bord på Svanhild i Florø laurdag 17. og søndag 18.mars 2018. Kurset vil ta for seg generelt vedlikehald av trefartøy samt driving av dekk og vedlikehald av rigg. Kostnad for kurs inkludert lunsj begge dagar og frukost søndag kr. 500,- Betalast på staden. Middag og overnatting blir opp til kvar deltakar. Ta kontakt om de ynskjer hjelp og tips til overnatting.Påmelding innan 23.februar til silje.tjosas@fartoyvern.no. Begrensa plassar så det blir «første mann til mølla»

Kystkulturkameratene

Kystkulturkameratene er et uformelt nettverk bestående av Norsk Forening for Fartøyvern, Fartøyvernsentrenes fellesråd og Forbundet KYSTEN. Her diskuteres felles anliggende og det planlegges og gjennomføres felles fremstøt mot politikere og myndigheter der hvor det er formålstjenlig. Målsetningen er å skape økt fokus på fartøyvern og kystkultur. Dette er også i tråd med foreningens arbeidsprogram: Skape forståelse og engasjement for fartøyvernet og øke ressursene til fartøyvernet. Kulturminnevernet har skiftet komité på Stortinget og gått fra Energi- og miljøkomiteens ansvarsområde til Kulturkomiteen. Kystkulturkameratene vil i den forbindelse møte politikere i Kulturkomiteen for å opplyse om fartøyvern og kystkultur og legge fram hvilke utfordringer vi møter. På agendaen står økning av post 74 fartøyvern og regionalisering av fartøyvernet. Kystkulturkameratene er avhengig av innspill og tilbakemeldinger for å jobbe for fartøyvernets beste og oppfordrer alle i miljøet til å ta kontakt for å diskutere hva vi kan hjelpe med.
IMG_1632

Ny ansatt

Kari Anne Flaa
Kari Anne Flaa er ansatt som ny rådgiver i Norsk Forening for Fartøyvern. Kari Anne har 15 års organisasjonserfaring fra Norges Blindeforbund med interessepolitisk arbeid innenfor blant annet kunst- og kulturfeltet. Hun har bred erfaring med alt fra politisk påvirkning, prosjektledelse, planlegging av kurs- og konferanser, informasjonsarbeid og internasjonalt samarbeid. Kari Anne har en samfunnsfaglig utdannelse med hovedfag i europeisk sosialantropologi. Hun tiltrer stillingen som rådgiver i foreningen 3. april. Vi ser frem til at hun skal starte hos oss og ønsker Kari Anne velkommen!
facebook twitter instagram
footer