Vi tar vare på Norges maritime historie

Norsk Forening for Fartøyvern er en interesseorganisasjon for verneverdige fartøyer i Norge. Vi fremmer bevaring av fartøyene etter antikvariske retningslinjer og ivaretar de frivilliges interesser.