Stortingshøring statsbudsjettet 2023

26. oktober 2022

6. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2023 og 25. oktober deltok Norsk Forening for Fartøyvern i budsjetthøring i familie- og kulturkomitéen på Stortinget. Foreningen tok opp at regjerings forslag om 70 millioner på post 74 fartøyvern er det samme som året før. Med økte kostnader på materialer og tjenester vil dermed færre fartøy kunne settes i stand i 2023. Kulturmiljømeldingen understreker tydelig at det er et stort behov for tiltak og utbedring i fartøyvernet, kun 19 % av fartøyene i bevaringsprogrammet har et ordinært vedlikeholdsnivå. Videre tok foreningen opp at Kulturminnefondet må økes. Interessen for å søke fondet har aldri vært større og nå har også bevegelige kulturminner adgang til å søke. Under er link til videoopptak av høringen, start ved 02:21:08 og foreningens skriftlige innspill til komitéen.

Budsjetthøring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Skriftlig innspill familie- og kulturkomiteen – statsbudsjettet 2023