Rapport fra Landskonferansen 2024

Landskonferansen 2024 ble avholdt fredag 8 mars på Scandic Hotel Oslo Airport. Det var hele 55 påmeldte deltakere denne gang og temaet var politisk påvirkning og gjennomslagskraft lokalt.

19. mars 2024

Landskonferansen 2024 ble avholdt fredag 8 mars på Scandic Hotel Oslo Airport. Det var hele 55 påmeldte deltakere denne gang og temaet var politisk påvirkning og gjennomslagskraft lokalt. OSL ble valgt fordi det er lett tilgjengelig fra hele landet. Det var stor interesse for temaet som også kom opp som et forslag på foreningens årsmøte i oktober 2023. Da kom det av gruppearbeid fram at dette temaet var et ønske å ha som kurs eller konferanse. Vi bestemte derfor å vie en hel dag til temaet. Selv om vi la inn god tid til diskusjoner i begynnelsen, ble erfaringen at det må legges inn enda bedre tid til spørsmål og diskusjoner gjennom hele dagen når temaet er politisk påvirkning.

Det var spesialrådgiver Kari Anne Flaa fra Norsk Forening for Fartøyvern som denne gang ønsket velkommen og loset oss igjennom konferansen. Hun la vekt på hvor flott den store interessen for interessepolitikk blant medlemmene var. Det var også Kari Anne som holdt første innlegg om foreningens kommunikasjonsstrategi som verktøy for bedre politisk gjennomslag for foreningen.

Neste person ut var Camilla Svendsen Skriung fra Frivillighet Norge som snakket om momssaken og politisk påvirkning nasjonalt. Momssaken handler om at hele kulturvernfeltet – og andre – fikk avslag på sine søknader om momskompensasjon. Camilla fortalte litt om hvordan Frivillighet Norge jobber nasjonalt for å løse saken og hva de trenger hjelp til fra medlemsorganisasjonene, samt veien videre i denne saken i komiteer, møter og storting.

Etter lunsj var Espen Lahnstein fra Lier SP og Barnekreftforeningen på plass. Han ga oss gode råd og tips til politisk påvirkning og gjennomslag lokalt. Det er svært viktig hvis vi vil påvirke at vi kommer inn på riktig tidspunkt. Sjekk derfor kommunenes og fylkeskommunenes årshjul. Det er for sent å ønske seg penger i januar på årets budsjett. Følg opp politikere jevnlig, ha med korte notat til møtene med klare mål og budskap.

Deretter fortalte Marianne Ween fra Kulturalliansen om hvordan man kan synliggjøre deres sak og gjøre den interessant. Det er for eksempel svært viktig å peke på positive ringvirkninger (helse, inkludering, kjøp av tjenester og lokale håndverkere), at fartøy kan være kulturarena, være rom for andre som seniorklubben eller dramagrupper. Samarbeid med andre og lag en plan for kulturfrivilligheten i kommunen var gode tips å få med seg.

Ann Kristin Kjerland fra Vestland Fylkeskommune kunne deretter fortelle oss hvordan man bør jobbe opp mot fylkeskommunen.  Delta, samarbeid internt, samarbeid på tvers, vær synlig og kommuniser smart er hennes tips. Vær informert, søk tilskudd flere steder, les tilskuddsbrevet nøye og vær utadretta, er flere tips. Når du har fått penger: Synliggjør gode resultater og fokuser på ringvirkninger som barn/unge, folkehelse og lokalsamfunnsutvikling.

Siste person ut var Tommy Christensen fra Kulturvernforbundet som fortalte om etableringen av regionale kulturarvnettverk. Oslo har allerede et kulturarvnettverk på plass, Trondheim har akkurat opprettet et og det er konkrete planer i Vestland og Innlandet også, samt interesse flere andre steder. Tanken er å organisere det frivillige kulturvernet for at man kan samarbeide bedre. Dette gir bedre samordning og større gjennomslagskraft. Målet er regionale kulturarvnettverk i hvert fylke innen utgangen av 2028 for å danne møteplasser for frivilligheten, større nettverk, felles arrangementer og jobbe sammen politisk.

Vi takker for oppmøte og interessante diskusjoner og kan slå fast at dette er et viktig tema som engasjerer og som vi med fordel kan ha som tema flere ganger.

Innlegg:

Kari Anne Flaa: Komunikasjonsstrategi som verktøy

Camilla Svendsen Skriung: Politisk påvirkning for forutsigbar momskompensasjon

Espen Lahnstein: Tips til politisk påvirkning lokalt (innlegg kommer)

Marianne Ween: Hvordan synliggjøre din sak og gjøre den interessant?

Tina Kjerland: Hvordan jobbe opp mot din fylkeskommune

Tommy Christensen: Nasjonale kulturarvnettverk for større politisk gjennomslagskraft