Landskonferansen 2024

Velkommen til Landskonferanse fredag 8. mars 2024!

30. januar 2024

Velkommen til årets Landskonferanse!

Landskonferansen 2024 finner sted på Scandic Oslo Airport fredag 8. mars kl. 10.00 -15.30. Konferansen er gratis for våre medlemsfartøy.

Eksterne deltakere må dessverre betale kostpris som er kr. 760,-

Første person til mølla. Påmelding innen fredag 1. mars.

NB: Les gjerne vår påmeldingsveiledning først! Påmelding her.

Merk at det finnes flere Scandic-hoteller ved Oslo Lufthavn, vår konferanse er altså på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15 (ta bussen Vy shuttle S55 fra Plattform 39, Oslo lufthavn, om dere kommer med fly).

Praktisk info sendes alle påmeldte på e-post ca. 1 uke før konferansen. Husk å oppgi allergier. Her kan dere laste ned hele programmet.

Program
Etter ønske fra gruppearbeidene på årsmøtet i oktober er tema for Landskonferansen 2024 politisk påvirkning, gjennomslag og lobbyvirksomhet. Vi kan derfor friste med Camilla Svendsen Skriung fra Frivillighet Norge (om det politiske arbeidet rundt momskompensasjonssaken og hvordan man jobber nasjonalt), Espen Lahnstein fra Lier SP og Barnekreftforeningen (tips til politisk påvirkning lokalt sett fra en lokalpolitikers side), Marianne Ween fra Kulturalliansen (tips til hvordan du kan gjøre saken din interessant), Ann Kristin Kjerland fra Vestland Fylkeskommune (om hvordan man kan jobbe opp mot fylkeskommunene) og Tommy Christensen fra Kulturvernforbundet (om regionale kulturarvnettverk og betydningen av å samarbeide for å oppnå politisk slagkraft).

Velkommen!