Innkalling til årsmøte 2021

16. september 2021

Norsk Forening for Fartøyvern innkaller til årsmøte 15.-17. oktober 2021 i Fredrikstad

Sted: Quality Hotel Fredrikstad. Adresse: Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad. Hotellet ligger i sentrum av Fredrikstad med 10 minutters gange til togstasjon og 5 minutters gange til bussterminal. Lykkeberg parkeringshus ligger rett under hotellet. Hotellets hjemmesider finner du her (NB: Hotellet er kontantfritt).

Hvem kan møte: Hvert medlemsfartøy som har betalt medlemskontingent har rett til å møte med 1 årsmøtedelegat og kan i tillegg sende 1 observatør.  Ønsker flere observatører fra et fartøy å delta, send en e-post til post@norsk-fartoyvern.no for å stå på venteliste.

Påmelding: Gjøres for hvert medlem i påmeldingsskjemaet i lenken du finner her.
Se også våre hjemmesider for info om påmelding.

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding må skje innen torsdag 30.september 2021. Årsmøtedelegater vil ha fortrinn for observatører om det blir mangel på overnattingsmuligheter. Foreningen kan ikke garantere plass hvis påmelding skjer etter påmeldingsfristen.

Deltakeravgift: Deltageravgiften for årsmøtedelegater er kr 2200,- og skal være betalt innen torsdag 07. Oktober 2021. Faktura kommer på e-post via tjenesten styreweb.no. Husk å sjekke spamfilteret ditt. Avgiften inkluderer årsmøtet, overnatting med helpensjon, seminar og ekskursjon. Se årsmøteprogrammet for mer info.

Reiseutgifter blir ikke refunder. I stedet vil årsmøtene bli holdt forskjellige deler av landet slik at kostnader for delegatene vil bli fordelt over tid.

Årsmøtepapirer: Årsmøtepapirer kan lastes ned elektronisk fra vår hjemmeside her. NB: Årsmøtepapirer vil ikke bli delt ut på årsmøtet, ta derfor med egen utskrift.

Stemmesedler: Registrering av stemmer og fullmakter skal skje før konstitueringen av årsmøtet. Se årsmøteprogram for tidspunkt. Det vil bli oppgitt hvor mange stemmer som er tilstede ved årsmøtet og hvor mange fullmakter.

Observatører: Medlemsfartøyene kan, i tillegg til årsmøtedelegat, sende 1 observatør. Deltageravgiften for observatører er kr 3600, – og skal være betalt innen 07.oktober 2021.

Kontingent: Betalt medlemskontingent til Norsk Forening for Fartøyvern for 2021 er en forutsetning for å kunne delta og stemme på årsmøtet.

Reise: Hver enkelt deltager må selv organisere reisen til og fra årsmøtet.

Spørsmål: Spørsmål vedrørende årsmøtet rettes til Norsk Forening for Fartøyverns sekretariat på telefon 24 14 51 70 eller e-post: post@norsk-fartoyvern.no

Under selve årsmøtet kan sekretariatet nås på mobil: 969 42 508 eller 922 32 792.

Styret oppfordrer alle medlemmer om å sende en årsmøtedelegat til årsmøtet.

Vi ønsker velkommen til Fredrikstad!

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Fartøyvern

Styret