Fartøyvern for fremtiden – utlysing av midler

Nå er det mulig å søke midler til prosjekter i Fartøyvern for fremtiden for 2024!

27. november 2023

Da er vi i gang med tredje søknadsrunde i Fartøyvern for fremtiden. Norsk Forening for Fartøyvern har hatt to runder med mange fine prosjekter og mye god aktivitet, og det ønsker vi skal fortsette! Vi oppfordrer medlemmer til å søke midler til ungdomsprosjekt, og bli med på det viktige arbeidet med å rekruttere unge til fartøyvernet.

Søknadsfristen er 21. januar 2024

Her finner dere utlysingsteksten med føringer for prosjektet. Les utlysningen nøye før dere starter på søknaden.

Søknaden skal lastes opp og leveres i dette skjemaet. Du finner her en liste over punkter som søknaden må inneholde.

Dersom dere ønsker å lagre skjemaet, trykker dere på «lagre søknad» nederst i skjemaet, og lag en bruker. Når dere ønsker å gå tilbake til skjemaet, følger dere denne lenken: https://fs8.formsite.com/q6Jj9y/skgncjwhta/login

Ta kontakt med Kari Brenna Rian om dere har noen spørsmål til søknaden, eller om dere ønsker å idemyldre om aktiviteter.

Lykke til!