Vita I

  • Kjennings­signal: LKIC
  • Hjemmehavn: Hitra, Trøndelag
  • Bygget: 1939
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 60,75'
  • Brutto­tonnasje: 41,49
  • Vernet: 1992

MS «Vita I» ble bygd som krysser ved Lindstøl Skips- og Båtbyggeri A/S ved Risør i 1939 for Lorentz Knudsen m.fl, Rolfsnes i Brandasund.

I mai 1940 stakk fartøyet over til Shetland. Etter åtte turer til Norge ble den tatt av tyskerne i 1941. Under krigen ble det skutt ned ett tysk fly på Shetland. Flyets journal ble funnet, og der stod det at flyets oppdrag var å senke shetlandsskøyta «Vita I». Etter krigen ble d»Vita I» brukt i Nordsjøfisket. Da den ble kondemnert i 1990 var den eid av Magne Sjo Partsrederi, Halsnøy.

«Vita I» fikk som ny installert en 40 Hk Wichmann. Denne ble i 1969 byttet ut med en 300 Hk Scania og i 1957 ble fartøyet forlenget. I 1990 ble fartøyet midlertidig unntatt fra kondemneringsordningen og overlatt til Trondhjems Sjøfartsmuseum. I 1991 ble fartøyet overtatt av Vitas Venner på Hitra, som i 1992 ga den til Hitra bygdesamling. Overdratt til Kystmuseet i Sør-Trøndelag i 1995. Per Johnsen har hatt det fulle ansvar for «Vita I» siden 1991, mens kystmuseet står som formell eier.

Restaureringsarbeidene har pågått kontinuerlig siden november 2001. Restaureringen er støttet økonomisk av Riksantikvaren og Forsvarsdepartementet.