ANNA ROGDE får 2 mill på statsbudsjettet for 2023

ANNA ROGDE får 2 mill i driftsstøtte på statsbudsjettet for 2023 etter budsjettforliket. Det var SV og Kathy Lie som framforhandlet midlene over kulturbudsjettet på vegne av fartøyvernet og spesielt miljøet rundt ANNA ROGDE.

30. november 2022

ANNA ROGDE får 2 mill i driftstøtte på statsbudsjettet for 2023 etter budsjettforliket. Det var SV og Kathy Lie som framforhandlet midlene over kulturbudsjettet på vegne av fartøyvernet og  spesielt miljøet rundt ANNA ROGDE. Midlene er denne gangen plassert på Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett og ikke post 74 Riksantikvaren som i fjor. Post 74 går til vedlikehold og istandsetting og ikke til drift. Med dette håper vi at ANNA ROGDE får beholde driftstøtten i årene som kommer og ikke trenger å kjempe hvert år for å få det inn i statsbudsjettet.

Vi retter en stor takk til SVs politikere som lytter og kjemper for å øke fartøyvernposter. Fartøyvern er ikke en utgift, men sparer samfunnet for utgifter. Helsegevinsten og opplevelsene fartøyvernet bidrar med i samfunnet for folk i alle aldre og samfunnslag er enorme. Dette er særlig viktig i den sårbare tiden vi nå er inne i med økonomiske nedgangstider og uroligheter i verden. Etter to år med nedstengning og pandemi er det viktig å få folk i aktivitet igjen og skape verdier

Dessverre ble det ingen økning på post 74 Fartøyvern etter budsjettforliket med SV. Dette til tross for at SVs alternative budsjett økte denne posten med 10 millioner etter vårt møte med dem. I budsjettforliket med Ap/Sp klarte SV dessverre ikke å øke post 74 denne gang, men vi takker Kathy Lie og SV for samarbeidet så langt og ser frem til neste års forhandlinger. Da er målet å øke Riksantikvarens post 74 fartøyvern til 120 millioner!

Særlig ungdommene i «Fartøyvern for fremtiden» om bord på ANNA ROGDE gjorde stort inntrykk på SV. Nå har Norsk Forening for Fartøyvern lyst ut nye midler fra Sparebankstiftelsen DnB til «Fartøyvern for fremtiden». Midlene skal gå til rekruttering av ungdom. Vi anbefaler alle våre medlemsfartøy å søke! Les hele utlysingen til «Fartøyvern for fremtiden» her på våre hjemmesider.