Fartøyvern for Fremtiden

Utlysing av midler til rekruttering av barn og unge i prosjektet Fartøyvern for fremtiden. Frist: 20. januar 2023.

28. november 2022

Norsk Forening for Fartøyvern har i 2022 fått nasjonal breddegave fra Sparebankstiftelsen DnB. Vi utlyser herved midler som medlemmer av foreningen kan søke om for 2023 med søknadsfrist 20.01.2023. Målet er å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av regelmessig aktiviteter for ungdom om bord på medlemsfartøy. Vi gir midler til fartøy i 2023 som tilby aktivitet og kunnskap til unge i aldersgruppen 13-19 år. Aktivitetene skal være knyttet til tema innen tradisjonelt sjømannskap og maritim kulturarv.

Vi deler ut inntil 200 000 NOK per fartøy. Prosjekter med et uttalt bærekraftperspektiv vil bli prioritert. Dette er også en prioritet hos Sparebankstiftelsen DnB.

Mål for aktiviteten: At deltakerne får unik kompetanse i form av fartøyvern, tradisjonelt maritime håndverk og sjømannskap om bord i eldre fartøy. Samtidig vil det føre til «vern gjennom bruk» av Norges flytende kulturminner og rekruttering av fremtidens fartøyvernere.

Vi setter blant annet krav om egne midler i prosjektet, regelmessig aktivitet og pedagogisk opplegg. Les derfor utlysningsteksten under nøye, samt forslag på oppsett av budsjett.

Vi har laget et søknadsskjema her hos Formsite som dere må fylle ut. Før dere fyller ut skjemaet er det fin om dere har prosjektbeskrivelse og budsjett klar til opplastning. Det gjør dere på siste side i skjemaet.

Ta kontakt om dere har noen spørsmål til søknaden. E-post: kari.brenna.rian@norsk-fartoyvern.no

Les mer om utlysingen og krav til søker og søknad her.

Eksempel på budsjett.