Årsmøtepapirer 2012

Bodø

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Bodø 13. – 14. oktober.
Årsmøtepapirer 2012 inkl. årsmelding og regnskap