Årsmøteprotokoll 2009

Selje i Sogn og Fjordane

Vedlagt følger protokoll fra foreningens årsmøte i Selje i Sogn og Fjordane 16. – 18. oktober 2009.

Årsmøteprotokoll 2009