Årsmøtepapirer 2022

Bergen

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Bergen 21. – 23. oktober 2022:

Årsmøtepapirer 2022

Styrets vurdering av årets medlemssøknader

Program for årsmøte 2022

Årsmelding 2021

Årsregnskap 2021