Årsmøtepapirer 2018

Narvik

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Narvik 19. – 21. oktober 2018

Årsmøtepapirer 2018 inkl. årsmelding og regnskap