Årsmøtepapirer 2016

Stavanger

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Stavanger 21. – 23. oktober 2016

Årsmøtepapirer 2016 inkl. årsmelding og regnskap