Årsmøtepapirer 2015

Gjøvik

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte på Gjøvik 2. – 4. oktober 2015

Årsmøtepapirer 2015 inkl. årsmelding og regnskap