header

1. utgave januar 2020

Bilde av varpebåten VB51 fra 1914
Med et bilde av VB51 - foreningens første varpefartøy - ønsker vi et riktig godt nytt år!

10 nye medlemsfartøy fra 2020

Fra 1. januar 2020 fikk vi 10 nye medlemsfartøy i Norsk Forening for Fartøyvern. Fartøyene fikk innvilget søknad om medlemskap på årsmøtet vårt i Kristiansand høsten 2019. De nye medlemmene finner du nå på våre hjemmesider og består av både handelsfartøy, redningsskøyter, kanonfartøy, hvalfangstfartøy, damplystyacht, passasjerfartøy og varpefartøy. Med disse fartøyene runder vi 196 medlemmer. Sammen står vi sterkere og vi er …
Les mer
10 nye medlemsfartøy fra 2020

Fremtidens fartøyvern - pilotprosjektene er klare!

Norsk Forening for Fartøyvern lyste ut midler før jul til pilotprosjekter under temaet Fremtidens fartøyvern hvor vi søkte etter medlemsfartøy som ville lære opp unge i fartøyvern, maritime håndverkstradisjoner og sjømannskap. Målet var å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av faste fritidsaktiviteter ombord. Vi fikk inn mange gode søknader og alle var relevante som pilotprosjekteter, det var derfor en …
Les mer
Venner på dekk

Landskonferansen 2020

Hanna Geiran
Landskonferansen 2020 finner sted fredag 27. mars på Scandic Gardermoen. Denne gang vil hovedtema være frivillighet og rekruttering, og vi får blant annet besøk av riksantikvar Hanna Geiran, Ann Siri Hegseth Garberg fra Museene i Sør-Trøndelag og Håkon Solbu Trætteberg fra Norsk institutt for samfunnsforskning. Mer informasjon kommer på våre nettsider i februar.

Regionmøter for fartøyvernet

SUNNHORDLAND
Generalsekretær i Norsk Forening for Fartøyvern, Hedda Lombardo, har sammen med frivillige hatt møter med ulike regioner for å sette fokus på fartøyvern nå som regionene overtar ansvaret for dette. Lombardo og frivillige fartøyvernere har hittil hatt møter med Agder, Vestland og Trøndelag. Møtene har vært svært nyttige for å få presentert fartøyvernet og hvilke muligheter og utfordringer som finnes. Foreningen ser det som særdeles viktig å jobbe interessepolitisk for å styrke fartøyvernet regionalt. Målet er møter med alle regionene i landet for å sikre godt samarbeid og forståelse for fartøyvern.

Nordisk UNESCO-nominasjon av klinkbåttradisjoner

Fellesnordisk nominasjon av klinkbåttradisjoner til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv er endelig på plass! Et samlet Norden står dermed sammen om å løfte fram dette viktige immaterielle kulturuttrykket, skriver Kulturvernforbundet. Forbundet KYSTEN har koordinert arbeidet med nominasjonen. Du kan lese mer om nominasjonen på Kulturvernforbundets hjemmesider.
Færøyene-klinkbygging

Høring om skjerpede utslippsregler for kloakk

Sjøfartsdirektoratet sendte før jul ut på høring et forslag til endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Forslaget innebærer en skjerping av utslippsreglene for kloakk i norske farvann generelt, tidligere gjaldt de skjerpede kravene kun i verdensarvfjordene. Norsk Forening for Fartøyvern har sendt inn høringsbesvarelse hvor vi ber om unntak for verneflåten fra de skjerpede kravene. …
Les mer
HESTMANDEN

Nye regler for fartøy under 24 meter

Sjøfartsdirektoratet har ferdigstilt en ny forskrift for fartøy under 24 meter som fører inntil 12 passasjerer. Forskriften gjør det enklere for barnehager, skoler og leirskoler som tar barn med ut i båt. Både foreningen og Forbundet KYSTEN har vært med i dette arbeidet. Du kan lese mer om denne forskriften på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.
Sjøfartsdirektoratets logo

Vil du melde inn ditt fartøy i NFF?

Bilde av handelsfartøyet ARNAFJORD fra 1937
Ønsker du å melde inn ditt fartøy i Norsk Forening for Fartøyvern (NFF)? Da må du gjøre dette innen 1. juni i år for å bli behandlet på årsmøtet i høst for opptak i 2021. Send gjerne inn søknad allerede nå, vi tar i mot fortløpende. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta …
Les mer

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 holdes i Fredrikstad 16. - 18. oktober på Quality Hotel Fredrikstad. Hold av denne helgen hvis dere ønsker å delta. I år feirer også foreningen 35-årsjubileum.
NFF Nyhetsbrev (logo)
De nye reglene for personvernerklæring (GDPR) har trådd i kraft og vi har tatt dette på alvor. Mange av dere får våre nyhetsbrev fordi dere har indikert at dere ønsker denne informasjonen fra oss. Dersom dette ikke stemmer har dere mulighet til å klikke på lenken nederst på nyhetsbrevet dere får tilsendt og melde dere av, eller sende oppsigelse …
Les mer
facebook twitter instagram 
footer