header

5. utgave mai 2020

2015. Fjordsteam 2015 i Florø. Foto Harald Sætre (2)
Vi ønsker med dette feststemte bildet en riktig god 17. mai! Foto: Harald Sætre

Båtkortesjer på 17. mai

17. mai-feiringen blir annerledes i år, men noen er kreative og vil sørge for topp stemning allikevel. Flere steder rundt om i landet arrangeres det båtkortesjer, som i Tvedestrand, Oslo og Stavanger. Send oss tips om liknende 17. mai-feiringer! Og vi ønsker svært gjerne bilder fra disse flotte feiringene som vi kan dele videre. God feiring!
Bilde av fartøyet SØGNE

Veileding til arrangementer og seilaser

Norsk Forening for Fartøyvern har fått mange henvendelser angående hvordan fartøyene skal håndtere seilaser fremover under koronapandemien. Vi har derfor litt samlet info om dette i dokumentet under. Husk at rådene kan endre seg, dokumentet gjelder per mai 2020. Noen velger også å risikovurdere arrangementet. Vi har derfor lagt ved et eksempel på dette fra FAXEN. Vi har også lagt …
Les mer
veteranbuss på vei ut av ferga SKÅNEVIK

Årsmøte 2020

Styret skal ta en beslutning om avholding av årsmøtet 2020 på sitt neste styremøte 26. juni. Det er mye usikkerhet når det gjelder koronapandemien og hva som lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte når det gjelder smitteverntiltak. Skal årsmøtet avholdes digitalt i skyen, ved personlig oppmøte i Fredrikstad eller skal årsmøtet utsettes? Uansett er det viktig å merke seg …
Les mer
Bilde av rutebåten HVALER fra 1892

Kompensasjon for tapte inntekter til idrett og frivillig sektor

Mange av foreningens medlemsfartøy vil kunne lide store tap på grunn av tapte inntekter under koronapandemien. For noen er alt av bestillinger for sesongen 2020 kansellert. Regjeringen jobber med ulike tiltak for å hjelpe alle i denne akutte situasjonen som har oppstått. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det nå foreslått en kompensasjon for frivillig sektor som skal dekke inntektstap …
Les mer
2018-MS-Sunnhordland-i-Haugesund-under-Forbundet-Kystens-landsstevne.-Foto-Harald-Sætre-1

Foreningens politiske arbeid under koronapandemien

Bilde av GRANVIN og ATLØY
Norsk Forening for Fartøyvern har fra første stund jobbet interessepolitisk opp mot politikere, departement og andre vedrørende de store tapene av inntekter for verneverdige fartøy i drift. Vi har lobbet opp mot regjeringen, politisk ledelse i ulike departement, reiseliv og andre. Norsk Forening for Fartøyvern foreslo følgende krisepakkeløsning:1) Kompensasjon for tapte driftsinntekter for vernede og fredete fartøy i drift.2) Økning …
Les mer

Momskompensasjon for 2019

Bilde av frivillige på OSTER
Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av utlagt moms etter søknad. Dette kan være lønnsomt og er en enkel byråkratisk ordning. Norsk Forening for Fartøyvern regnes av skattemyndighetene som et sentralledd, og medlemmer av foreningen kan søke momskompensasjon som underledd gjennom foreningen. Foreningen benytter seg av forenklet søknad. Forbundet KYSTEN er også sentralledd, så om dere er medlemmer av både …
Les mer

Vil du melde inn ditt fartøy?

Bilde ARNAFJORD
Ønsker du å melde inn ditt fartøy i Norsk Forening for Fartøyvern (NFF)? Da må du gjøre dette innen 1. juni i år for å bli behandlet på årsmøtet i høst for opptak fra 2021. Send gjerne inn søknad allerede nå, vi tar i mot fortløpende. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta …
Les mer

Kulturmiljømeldingen

Bilde av fartøyet BJOREN
Klima- og miljødepartementet iverksatte i 2014 en revisjon av nasjonale mål innenfor samtlige av departementets resultatområder. Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I foreliggende Kulturmiljømelding presenteres tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Meldingen som kom 20. april kan leses i sin …
Les mer

Søke tilskudd fra Kulturminnefondet?

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Fondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Fondet har løpende søknadsfrist, noe som betyr at du kan søke når som helst. Les mer her om Kulturminnefondet og hvordan søke.

Sjøfartsdirektoratet informerer

Sjøfartsdirektoratet har samlet siste nytt knyttet til koronapandemien og de utfordringene dette gir for skipsfarten. Du kan lese om blant annet risikovurdering og beredskap, at Sjøfartsdirektoratet gjenopptar tilsynsaktivitet og om praktisk opplæring i forbindelse med D5L og ICC. Les mer på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.
NFF Nyhetsbrev (logo)
De nye reglene for personvernerklæring (GDPR) har trådd i kraft og vi har tatt dette på alvor. Mange av dere får våre nyhetsbrev fordi dere har indikert at dere ønsker denne informasjonen fra oss. Dersom dette ikke stemmer har dere mulighet til å klikke på lenken nederst på nyhetsbrevet dere får tilsendt og melde dere av, eller sende oppsigelse …
Les mer
facebook twitter instagram 
footer