header

4. utgave april 2020

Stavenes og Vulcanus på tur til Fjordsteam 2010 i Florø. Foto Harald Sætre 2
STAVENES og VULCANUS på tur til Fjordsteam 2010 i Florø. Foto: Harald Sætre
I dette nyhetsbrevet har vi samlet en del info om ulike ordninger og tiltak i forbindelse med koronapandemien. Det er ikke alt som er relevant for fartøyvernet som ofte faller mellom to stoler, men vi informerer allikevel i tilfelle noen kan benytte seg av dem. Norsk Forening for Fartøyvern jobber for å få på plass ordninger for fartøyvernet.

Båtkortesje på 17. mai

17. mai-feiringen blir annerledes i år, men noen er kreative og vil sørge for topp stemning allikevel. I Tvedestrand planlegger medlemmet vårt SØGNE en maritim nasjonalfeiring med båtkortesje i stedet for 17. mai-tog. Se saken på NRK Dagsrevyen, ca. 28:50 ut i sendingen kommer innslaget om SØGNE. Send oss gjerne tips om liknende 17. mai-feiringer!
Bilde av fartøyet SØGNE

Sjøfartsdirektoratet informerer

Sjøfartsdirektoratet har samlet siste nytt knyttet til koronapandemien og de utfordringene dette gir for skipsfarten. Du kan lese om blant annet risikovurdering og beredskap, forlengelse av gyldigheten på sertifikater og fartøyinstrukser, forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikater og om betalingsutsettelse for fartøygebyr. Les mer på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.
Sjøfartsdirektoratets logo

Krisepakke fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Ble arrangementet du hadde planlagt mellom 5. mars og 30. april avlyst eller utsatt på grunn av korona? Nå kan du søke pengestøtte hvis du er registrert i Frivillighetsregisteret. Men tapte inntekter på mat og drikke dekkes ikke, heller ikke tapte sponsorinnteker. Sjekk flere kriterier og hvordan du søker hos Lotteri- og stiftelsestlsynet. Søknadsfrist allerede 21. april.
Logo for koronakrisepakke fra Lotteri og-stiftelsestilsynet

Riksantikvaren krever ikke tilskudd tilbakebetalt

Midlene fra Riksantikvarens tilskuddsordninger kommer over statsbudsjettet (Klima- og miljødepartementet). Departementet har nå gitt gode og tydelige retningslinjer for tilskudd utbetalt i 2020. Utbetalte tilskudd i 2020 vil ikke kreves tilbake, selv om tiltaket det er søkt støtte til ikke kan gjennomføres i år. Dette forutsetter at arbeidet med å gjennomføre det aktuelle tiltaket fortsetter i 2021. Les mer om dette hos Riksantikvaren.
logo_RA

Kulturrådets koronaordning

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien. Nå er både retningslinjer og søknadsskjema klare, med første søknadsfrist 5. mai. Ordningen skal blant annet bidra til produksjon og formidling innenfor kulturvernområdet. Formålet er å stimulere til kreativitet i møte med de begrensingene som nå legges.
Logo kulturrådet

Søke tilskudd fra Kulturminnefondet?

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Fondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Fondet har løpende søknadsfrist, noe som betyr at du kan søke når som helst. Les mer om Kulturminnefondet og hvordan søke her.
Logo_kulturminnefondet

Momskompensasjon for 2019

Bilde av frivillige på OSTER
Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av utlagt moms etter søknad. Dette kan være lønnsomt og er en enkel byråkratisk ordning. Norsk Forening for Fartøyvern regnes av skattemyndighetene som et sentralledd, og medlemmer av foreningen kan søke momskompensasjon som underledd gjennom foreningen. Foreningen benytter seg av forenklet søknad. Forbundet KYSTEN er også sentralledd, så om dere er medlemmer av både …
Les mer

Tapte driftsinntekter under koronapandemien

Tapte driftsinntekter under koronautbruddet
Norsk Forening for Fartøyvern sendte i mars brev til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og Regjeringen vedrørende store tap av inntekter for verneverdige fartøy i drift. Foreningen er svært bekymret for den verneverdige flåten i denne krisen og har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsfartøy om hvilke tap koronautbruddet medfører. Undersøkelsen er besvart av ca. 2/3 av medlemmene som estimerer et …
Les mer

Riksantikvarens tildeling for 2020

STOREGUT BILDE 2
Riksantikvaren fordeler 63 millioner til fartøyvern i 2020. På hjemmesiden deres kan du lese mer om tildelingen.
Tilskuddet er staten sitt bidrag, men fartøyene hadde aldri vært på sjøen om det ikke hadde vært for de frivillige, uttaler Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Riksantikvaren ønsker kontakt med tilskuddsmottakere som støter på problemer nå med koronapandemien.
NFF Nyhetsbrev (logo)
De nye reglene for personvernerklæring (GDPR) har trådd i kraft og vi har tatt dette på alvor. Mange av dere får våre nyhetsbrev fordi dere har indikert at dere ønsker denne informasjonen fra oss. Dersom dette ikke stemmer har dere mulighet til å klikke på lenken nederst på nyhetsbrevet dere får tilsendt og melde dere av, eller sende oppsigelse …
Les mer
facebook twitter instagram 
footer