header

11. utgave desember 2019

Jul-2018-1320x1237

Vi ønsker alle en riktig god jul!

Utlysning av prosjektmidler

Norsk Forening for Fartøyvern har fått gave til et pilotprosjekt fra Sparebankstiftelsen DnB og utlyser herved midler som medlemmer av foreningen kan søke om for 2020. Målet er å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av å arrangere faste fritidsaktiviteter om bord på medlemsfartøy. Vi gir midler til 3 fartøy som vil lære opp unge i aldersgruppen 13-19 år ombord …
Les mer
Venner på dekk

Frivillig.no

Det er mange som har ulike kulturinteresser og som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats hvis de visste hvordan og hvor de kunne bidra. I ulike kulturvernorganisasjoner finnes det mange ulike oppgaver som løses ved hjelp av lokale ildsjeler. Men det er ikke alle som blir spurt om å bidra eller kjenner til hvor …
Les mer
3 kvinner ruller seil

Kongens fortjenestemedalje til Øyvin Konglevoll

Øyvin Konglevoll (foto: Harald Sætre) er tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt store engasjement for frivillige lag og organisasjoner gjennom mange år innen kystkultur, brannmiljø og musikkorps. Overrekkelsen skjer 13. desember ved Ordføreren i Bergen, forteller Veteranskipslaget Fjordabåten. Øyvin har i mange år vært en stor ressurs for fartøyvernet og vi gratulerer så mye med velfortjent utmerkelse!
Øyvin Konglevoll har full kontroll med fortøyningene. Foto: Harald Sætre

Skattefradrag for (jule)gaver til fartøyene

Hestøy, styrbjørn, Alta (2)
Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner. Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøy kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøy kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må gaven innrapporteres til foreningen sentralt …
Les mer

Fartøyvernets ABC 2019

Bilde fra kurssalen under Fartøyvernets ABC 2019
Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Quality Hotell Expo Fornebu 22. – 23. november. Bakgrunnen for kurset er ønsket om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren, resten av utgiftene ble dekket opp av deltakeravgift. Nestleder på Hardanger Fartøyvernsenter Morten Hesthammer ledet …
Les mer

Landskonferansen 2020

Hanna Geiran
Landskonferansen 2020 finner sted fredag 27. mars på Scandic Gardermoen. Denne gang vil hovedtema være frivillighet og rekruttering, og vi får blant annet besøk av riksantikvar Hanna Geiran. Mer informasjon kommer over nyttår, men hold av datoen hvis du ønsker å delta.

Oppdatering RVO-avgift

Bilde av kystruteskipet ROGALAND fra 1929
Vi skrev tidligere om at vi var blitt gjort kjent med avgift for virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold: RVO-avgiften. RVO står for Regionale verneombud. For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte bransjer er det oppnevnt regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Dette er ikke noe nytt, men krav om medlemskap i RVO og …
Les mer
NFF Nyhetsbrev (logo)
De nye reglene for personvernerklæring (GDPR) har trådd i kraft og vi har tatt dette på alvor. Mange av dere får våre nyhetsbrev fordi dere har indikert at dere ønsker denne informasjonen fra oss. Dersom dette ikke stemmer har dere mulighet til å klikke på lenken nederst på nyhetsbrevet dere får tilsendt og melde dere av, eller sende oppsigelse …
Les mer
facebook twitter instagram 
footer