header

8. utgave oktober 2018

SKOGØY 2018
SKOGØY til kais i Narvik havn under årsmøtet 2018

Hanna Geiran er ny riksantikvar

Hanna Geiran ble i statsråd i dag utnevnt som ny riksantikvar. Hun kommer fra stilling som avdelingsdirektør hos Riksantikvaren og har jobbet i etaten siden 2005. Av utdannelse er Geiran sivilarkitekt. Hun kjenner til fartøyvernet og har blant annet deltatt to ganger på Fjordsteam. Norsk Forening for Fartøyvern ønsker Geiran lykke til i jobben og vi ser frem til mye …
Les mer

Fartøyvernets ABC 2018

Norsk Forening for Fartøyvern arrangerer hvert år konferansen Fartøyvernets ABC. Konferansen er ment som et kurs for nye medlemmer i fartøyvernet - eller for dem som trenger en oppfriskning - og skal være en praktiske veiledning for restaurering av verneverdige fartøy. I år tar vi opp organisering, antikvariske prinsipper, historisk teknisk dokumentasjon, sikring, vedlikehold, bestillerkompetanse, kostnadsoverslag, samt eksempler på hvordan …
Les mer

ANNA ROGDE kåret til årets fartøy på årsmøtet 2018

Norsk Forening for Fartøyvern vil gjerne rette oppmerksomheten mot fartøy som har gjort en særdeles innsats det siste året. Vi har derfor opprettet hedersprisen "Årets fartøy". Prisen gir heder og ære til et medlemsfartøy for særdeles godt arbeid og som et fremragende eksempel på norsk fartøyvern. For 2018 - og som første mottaker - valgte hederspriskomiteen ut ANNA ROGDE som …
Les mer

Fagseminar årsmøte 2018

I forbindelse med årsmøtet i Narvik ble det holdt fagseminar med ulike innlegg. Både Narvik Havn, Kultur i Troms, SKOGØY og ANNA ROGDE var representert blant foredragsholderne. Under finner dere de ulike presentasjonene fra fagseminaret: Eilif Gabrielsen fra ANNA ROGDE under foredraget om fartøyvernets hus på årsmøtets fagseminar. Mona Aas Johansen: Den Kulturelle Skolesekken Eilif Gabrielsen: Fartøyvernets hus Viggo Kristensen: …
Read more

Statsbudsjettet 2019 - reell nedgang for flytende kulturminner

Statsbudsjettet for 2019 er lagt fram og er dessverre skuffende lesing for fartøyvernet. Riksantikvarens Post 74 Fartøyvern har hatt en reell nedgang siden økningen er mindre enn prisindeksen. Dette er ikke i samsvar med Regjeringens politiske erklæring, Jeløya-plattformen, som sier at de skal styrke fartøyvern. Det er heller ikke i samsvar med statens egen plan, Nasjonal verneplan for fartøy, som …
Les mer

HESTMANDEN får støtte fra Stiftelsen UNI

HESTMANDEN får støtte fra Stiftelsen UNI
Vi skrev tidligere om STAVENES som fikk 400.000 av Stiftelsen UNI til å legge tredekke akter. Et annet fartøy som har fått mye støtte i år fra samme stiftelse er D/S HESTMANDEN som fikk hele 975.000 til istandsetting av skipet som seilende skip, herunder sikring. Dette er en flott gave for å få det nasjonale minnesmerket over krigsseilerne sertifisert i …
Les mer

STAVENES får støtte fra Stiftelsen UNI

STAVENES får støtte fra Stiftelsen UNI
D/S STAVENES har i år blitt tildelt 400.000 fra Stiftelsen UNI. Det er svært gledelig at dette fartøyet, som er det eneste dampskipet som er igjen fra Nordre Bergenhus Amts Dampskibe/Fylkesbaatane, nå kan realisere prosjektet med å legge tredekke akter. Å restaurere en dampbåt fra 1904 etter antikvariske retningslinjer er krevende og kostbart. Norsk Forening for Fartøyvern er glade for at …
Les mer

Kulturminnefondet består!

På tross av at kulturminnefondet er feltets største suksesshistorie foreslo fylkeskommuner i et koordinert innspill til regionreformen å legge ned fondet og overføre midlene til fylkeskommunene. Dette for å «...koble dette virkemidlet til fylkeskommunenes øvrige økonomiske, regulatoriske og informative virkemidler.»- Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv, Norsk Forening for Fartøyvern, forbundet KYSTEN og Landslaget for Lokalhistorie er svært negative til dette, og har …
Les mer

Riksantikvarens søknadsportal har åpnet

Riksantikvarens søknadsportal for fartøyvern har nå åpnet. Søknadsfristen er innen utgangen av 15. november 2018. Søknadsfristen har blitt utsatt siden søknadsportalen ikke åpnet før nå. Etter denne fristen vil det ikke lenger være mulig å søke om tilskudd for statsbudsjettet 2019. Søknadsportalen gjelder kun for fartøy foreløpig, så vi kan gjøre som før – send inn et skriv med søknadsbeløp og …
Les mer

Personvernerklæring i forbindelse med nyhetsbrevet vi sender ut

De nye reglene for personvernerklæring (GDPR) har nå tredd i kraft og vi har tatt dette på alvor. Mange av dere får våre nyhetsbrev fordi dere har indikert at dere ønsker denne informasjonen fra oss. Dersom dette ikke stemmer har dere mulighet til å klikke på lenken nederst på nyhetsbrevet dere får tilsendt og melde dere av, eller sende oppsigelse …
Les mer
facebook twitter instagram
footer