Bergen vil ha veteranbåtene mer synlige i bybilde

27. januar 2022

Bystyret i Bergen vedtok i går etableringen av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn (BNV).

Vedtaket var på mange måter historisk, og er en enorm anerkjennelse av det store arbeidet frivilligheten på de mange fartøyene har gjort i flere tiår. Det betyr at byen mener at fartøyene og miljøet er så stort og viktig at det fortjener en nasjonal rolle. Vedtaket var enstemmig og uten debatt.

Veteranskipene skal ikke lenger måtte kjempe om kaiplass i Vågen, og leve i uvisse om plassering, betingelser og varighet rundt plassering. Det bystyret har vedtatt er at veteranskipene er så verdifulle for Bergen at de fortjener å ligge på den mest eksponerte plassen byen har: Innerst i Vågen ved Strandkaien/Blomstertorget, Fisketorget og ut langs Zachariasbryggen.

Det som også er svært viktig er at det ikke blir Bergen Havn som skal styre området, men BNV, i forhold til plassering av fartøy og hvem som til enhver tid kommer og går.

Det kan periodevis og etter som årene går bli i minste laget med kaiplass, men det er innforstått at mer kaiplass kan bli stilt til rådighet når behovet melder seg.

Bruk av indre Vågen til veteranbåtene er ikke sesongbetont, men en helårsplassering. Større vedlikeholdsarbeid må imidlertid skje ved andre kaier. Men det gjør det allerede.