Utførselsforbud

Forskrift for utførsel og innførsel av kulturgjenstander har hjemmel i kulturminneloven, og sørger for at fartøy, maritime kulturgjenstander m.m. beskyttes mot ulovlig eksport og import.

Forskriften skal hindre ulovlig omsetning av blant annet båter og skal sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturgjenstander som tillates eksportert ut av landet.

Det kreves utførselstillatelse for fartøy eller deler og tilbehør av slike eldre enn 50 år. Dette innebærer at alle fartøy eldre enn 50 år må søke om utførselstillatelse fra Riksantikvaren dersom de skal selges til utenlandsk statsborger eller ved lengre midlertidige utenlandsopphold.

Utførselstillatelse gis hvis fartøyet ikke er av stor betydning for landets kulturarv.

Søknad om utførsel skrives på skjema fastsatt av Kulturdepartementet og sendes Riksantikvaren.

Det er ikke nødvendig å søke Riksantikvaren om tillatelse for midlertidig utenlandsopphold med mindre varighet enn ett år.

Se Kulturminneloven § 23 Utførselsforbud