Brovaktsalarm

Unntak fra brovaktsalarm

Ifølge Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger 15.09.2014, § 18.Brovaktalarm (tidligere i forskrift nr 701, 15. september 1992) skal alle passasjerskip og lasteskip over 150 brt ha brovaktsalarm.

Det er to unntak som er relevante for oss:

b) passasjerskip med kontinuerlig brovakt bestående av minst to personer
c) skip med passasjersertifikat som fører 12 eller færre passasjerer, og som ikke er hurtiggående fartøy.

Derfor må en søknad om dispensasjon for de fartøy som fører flere enn 12 passasjerer inneholde en beskrivelse av hvordan det alltid er to personer på broa.

Søknad sendes til Sjøfartsdirektoratet.