Radioinspeksjon

Etter avtale med Sjøfartsdirektoratet utfører Radioinspeksjonen besiktelse av radioanlegg og utsteder sikkerhetssertifikat for radio om bord på skip. Bestilling av besiktelse skjer direkte til den nærmeste radioinspektør. Sjøfartsdirektoratet har inngått avtale om radiotilsyn med eksterne aktører. Du finner dem her.

Norsk Forening for Fartøyvern har for øvrig avtale med Telenor Kystradio om redusert kontrollgebyr for radiotilsyn. Vernede fartøyer er hos Telenor kystradio definert som en egen kategori. For å få rabattert pris på kontrollgebyret må kopi av Riksantikvarens vernebrev sendes radioinspeksjonen@telenor.com.

Husk å informere inspektøren fra Telenor Kystradio om at fartøyet har status som vernet når inspektøren kommer om bord. Dette for å sikre at fartøyet blir priset som vernet. Legg gjerne fram fredning- eller vernevedtaket også.

I 2022 er gebyret NOK 2470,- for årlig radiotilsyn for vernede og fredete fartøy. Dette gjelder for fornyelse av sikkerhetssertifikat for radio og ved konvertering til GMDSS. For førstegangskontroll ved innflagging vil gebyret være på NOK 3658,-

I tillegg kommer reiseutgifter i samsvar med statens satser. Merk at det ikke er rabatt på selve radiolisensen (lisensavgiften).