Sikkerhetsstyringssystem

Gunnar Stormo har på vegne av foreningen laget en mal for sikkerhetsstyringssystem vi sterkt oppfordrer alle til å bruke. Det er viktig med gode sikkerhetsrutiner for å minimere sjansen for tekniske og menneskelige feil som kan føre til ulykker. Et godt og relevant sikkerhetsstyringssystem er et godt hjelpemiddel til dette.

Veiledning SSS – hvorfor og hvordan

Mal sikkerhetssystem pdf

Mal sikkerhetssystem word