Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringens strømstøtte til frivillige organisasjoner er nå klar. Ordningen forvaltes av kommunene. Søknadsfrist er 15. mars 2022.

4. mars 2022

Regjeringens strømstøtte til frivillige organisasjoner er nå klar. Ordningen forvaltes av kommunene. Søknadsskjema finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside, men om man har spørsmål til selve ordningen er det altså din egen kommune du må kontakte.

NB: Frist for å søke er allerede 15. mars!

Ordningen gjelder for frivillige organisasjoner som er medlem av Frivillighetsregisteret, virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og andre virksomheter med stor andel av frivillig innsats. Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Les mer om strømstøtteordningen på regjeringens nettside. Her får du mer info om hvem som kan søke, hvordan du kan søke og hvilke strømstøttesatser som blir brukt.