Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er eStiftelsen UNI (logo)n allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner.

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier.

Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

  • vern av myke verdier
  • vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Riksantikvaren har også ansvaret for vern av historiske fartøyer. Mange av søknadene som gjelder restaurering av skip og båter fra handelsflåten, fiske og fangst, blir derfor forelagt Riksantikvaren til uttalelse.

Søknaden

  • Eget søknadsskjema må fylles ut.
  • Prosjektbeskrivelse
  • Søknadssum
  • Kostnadsoverslag basert på anbud
  • Finansieringsplan
  • Siste årsregnskap med revisjonsberetning
  • Foto
  • Vedlegg skal merkes «Vedlegg 1», «Vedlegg 2» osv.

Stiftelsen ønsker å motta søknader pr. e-mail til: soknad@stiftelsen-uni.no

Søknadsfrister: Alle søknader blir behandlet fortløpende i forholdt til fastsatte styremøter, vanligvis ca. 6 ganger i året.

Mer informasjon om hvordan søke, søknadsskjema og krav til dokumentasjon se Stiftelsen UNIs hjemmesider.

Flere av foreningens medlemsfartøyer har fått støtte fra Stiftelsen UNI som blant annet har «Pauline», «Gamle Salten», «Lykken», «Stord I», «Olav Ringdal Jr», «Oster», «Mathilde»  fått tildelinger.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt