Sparebankstiftelsene

Sparebankstiftelsene gir støtte til allmennnyttige tiltak og det er mange av dem. Se nederst på siden for å finne en sparebankstiftelse i ditt distrikt.

Sparebankstiftelsen DNB er den største og gir støtte til allmennyttige tiltak lokalt og nasjonalt. 

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Følgende områder prioriteres i den allmennyttige virksomheten:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie
  • Nærmiljø, idrett og lek
  • Friluftsliv og naturkunnskap

Sparebankstiftelsen DNB vil støtte tiltak som vekker barn og unges interesse for å ta vare på kulturminner og som skaper undring og interesse for vår nære og fjerne fortid. Videre støttes prosjekter som bidrar til å bevare håndverkstradisjoner gjennom overføring av kunnskap og kompetanse.

Søker du om midler til et lokalt prosjekt, må aktiviteten skje i et av stiftelsens opprinnelseområder:
Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Bidrag til nasjonalt prosjekt (prosjekt som har nasjonal verdi) gis til hele landet.

Søknadsfrist er 1. februar og 1. september hvert år.

Mer informasjon og søknadsskjema ligger på Sparebankstifelsens hjemmesider.

Lokale sparebankstiftelser: 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt